Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η καινούργια σελίδα μας είναι υπό κατασκευή. Στις επόμενες ημέρες θα προστεθεί κανούργιο υλικό και δυνατότητες.