Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Γίνε μέλος

  • Οι ηλεκτρονικές εγγραφές προσφέρουν την δυνατότητα για περιήγηση στις ήδη καταχωρημένες αγγελίες.  Αν κάποιος/α μετά την ηλεκτρονική εγγραφή αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέλος του Δικτύου μπορεί με email να ζητήσει την διαγραφή του χωρίς παραπέρα υποχρεώσεις.  Τα στοιχεία θα διαγραφούν οριστικά.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι ποτέ δεν θα τα παραχωρήσουμε σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο.
  • Για καταχώρηση νέων αγγελιών και πραγματοποίηση συναλλαγών με τα μέλη χρειάζεται ενεργοποίηση του λογαριασμού η οποία γίνεται με την κατάθεση στο γραφείο του Δικτύου φωτοτυπίας της ταυτότητας καθώς και δείγματος υπογραφής.  Αυτό χρειάζεται για την προστασία των μελών από κακόβουλες συναλλαγές.
  • Προς απλοποίηση αυτής της διαδικασίας, όταν ένα νέο μέλος είναι προτεινόμενο από κάποιον/α που είναι ήδη μέλος η ενεργοποίηση γίνεται σε 24 ώρες, και δίνεται περιθώριο 60 ημερών για την κατάθεση των δικαιολογητικών.
  • Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας μπορείτε να καταχωρήσετε τις δικές σας αγγελίες και να κάνετε συναλλαγές με τα μέλη του Δικτύου.
  • Κάθε μέλος με την αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας. Αντίστοιχα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Δίκτυο με απλή γραπτή του δήλωση και διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός του δεν είναι χρεωστικός.

 

Βήμα Διαλόγου Μελών

  • Με κάθε εγγραφή στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης δημιουργείται αυτόματα και ένας λογαριασμός στο βήμα.
  • Στο βήμα μπορούν να εγγραφούν και άτομα που δεν είναι μέλη του δικτύου, με απλή αίτηση με email.
  • Η προσωπική γνωριμία, επαφή και σχέση και η ανάπτυξη δομών κοινωνικής συνεργασίας μπορούν να οδηγήσουν την δημιουργικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της κοινωνίας μας σε επίπεδα κατά πολύ ανώτερα από τα τωρινά.  Σκοπός του εγχειρήματος δεν είναι μόνο η εξάλειψη του άδικου μεσάζοντα και του ανώνυμου και απρόσωπου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά, ίσως περισσότερο, η θετική δράση που ξεκινάει από την δημιουργικότητα και την φαντασία μας.
  • Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά  του δικτύου είναι η ανοιχτή διαδικασία και η συνδιαμόρφωση.  Είναι πολύ σημαντικό το δίκτυο να αποτελεί μια πλατφόρμα συμμετοχής και συνεργασίας σε κάθε διαδικασία και δραστηριότητα, να είναι ‘κτήμα’ όλων των μελών του.  Για αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε το βήμα διαλόγου μέσα από το οποίο θα γίνεται η συζήτηση για την διαμόρφωση και τα άλλα θέματα του δικτύου.  Φυσικά είναι απαραίτητη και η προσωπική επαφή μέσα από τις συνελεύσεις των μελών που είναι και το ανώτατο όργανο του δικτύου.