Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

email
Αγαπητά μέλη και φίλες/οι!
Διαβάστε παρακάτω για τα νέα και τις εξελίξεις στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας, για την Αγορά, τις θέσεις εργασίας, τις αλλαγές στο λογισμικό και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης!

Αγορά Δικτύου
Αγορά Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης
Το Δίκτυο έχει στην διάθεση του χώρο για ανταλλακτική αγορά!
διαβάστε περισσότερα...


Ομάδες Εργασίας
Δημιουργία Ομάδων Εργασίας
Ζητούνται μέλη για τις ομάδες εργασίας του Δικτύου.
διαβάστε περισσότερα...
Ομάδα επισκευών της Αγοράς του Δικτύου
Ομάδα επισκευών της Αγοράς του Δικτύου
Ζητούνται μέλη για την ομάδα επισκευών της αγοράς του Δικτύου
διαβάστε περισσότερα...
Ομάδα προώθησης Ομάδα Προώθησης του Δικτύου
Ζητούνται μέλη για την ομάδα προώθησης Δικτύου
διαβάστε περισσότερα...
Ομάδα Γραμματείας και Υποστήριξης Μελών
Ζητούνται μέλη για την ομάδα γραμματείας και υποστήριξης μελών
διαβάστε περισσότερα...
Αναβάθμιση Λογισμικού
Αναβαθμίστηκε το λογισμικό συναλλαγών του Δικτύου
διαβάστε περισσότερα...
Γραφείο του Δικτύου Γραφείο του Δικτύου
Σημείο ενημέρωσης και υποστήριξης των μελών
διαβάστε περισσότερα...
Γενική Συνέλευση Γενική Συνέλευση 28 Ιανουαρίου 2012
Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου
διαβάστε περισσότερα...
Διαρκής Συνέλευση Συντονισμού
Η διαρκής συνέλευση συντονισμού είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη για να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του Δικτύου.

Γίνεται κάθε Παρασκευή στις 14:00 στην Αγορά του Δικτύου, Λαχανά με Αλμυρού, πίσω από τα ΚΤΕΛ στα Παλαιά (χάρτης).
διαβάστε περισσότερα...