Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σημεία Ανταλλαγής ΤΕΜ

Τα Σημεία Ανταλλαγής ΤΕΜ έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση μελών που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Εκεί μπορούν να εγγραφούν, να ψάξουν και να καταχωρήσουν αγγελίες προσφοράς και ζήτησης, και να πραγματοποιήσουν ανταλλαγές.

Επίσης εκεί γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής (Περισσότερες πληροφορίες: Γίνε μέλος)

Η λίστα είναι υπό αναθεώρηση και θα εμπλουτιστεί με καινούργια Σημεία Ανταλλαγής μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα.